Açık Rıza Beyanı 2021-06-17T10:11:59+03:00

DORTEK KAPI SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

Dortek Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili yönetmeliklere, tebliğlere, taahhütnamelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarında (hepsi birden KVK Mevzuatı) öngörülen aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin ilkelere uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü tarafıma karşı ayrıntılı bir şekilde yerine getirmiştir.

Verinizin işlenmesine veya aktarılmasına işbu beyan ile gösterdiğiniz açık rızanızı kvkkomite@dortek.com.tr adresine göndereceğiniz elektronik posta ile dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Müşteri olmam nedeniyle kurulan sözleşme kapsamında verdiğim bilgiler başta olmak üzere, Müşteri aydınlatma metni kapsamında yer alan diğer kişisel verilerim ile ilgili olarak, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair yasal ilkelere uygun şekilde kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemlerle elde edilmesi,  yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile kaydedilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, depolanması, muhafazası, güncellenmesi, birleştirilmesi, değiştirilmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı ve benzer durumlar ile işlenmesi için, ilgili bütün yasal haklarım konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilenmiş olarak, açıkça izin/rıza/onay veriyorum.

Bu kapsamda, iş süreçlerinin planlanması amacıyla;

  • Müşterisi olduğum DORTEK’in alınma amaçlarıyla sınırlı olmak kaydı ile DORTEK’in süreçteki iş ortaklarına, gerektiğinde avukatlar ile danışmanlık hizmeti alınan diğer üçüncü kişilere ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerimi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına aktarmasına;

            rıza veriyorum.                      rıza vermiyorum.

  • Çağrı merkezini aramam durumunda; Ses kaydı, Ad-soyad, Adres ve T.C. Kimlik numarası bilgilerimin çağrı merkezi hizmeti sağlayıcısı olan şirketin bulut sisteminde depolanması nedeniyle yurt dışına aktarılmasına;

            rıza veriyorum.                      rıza vermiyorum.